Mevzuat

Chefmustafa.net, öncelikle bağımsız ,tarafsız ,basın ahlak ilkeleri çerçevesinde hareket eden, insanlar arası din,dil,ırk ayrımı gözetmeyen,üyelerine e.günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma olanağı sunan bir network sosyal ağ – blog sitesidir.

 

Kullanıcı, chefmustafa.net’i ziyaret ederken bu sözleşmeye, “Chef MUSTAFA” tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile ilgili sair mevzuat hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Chef Mustafa Sözleşmede kullanıcıya haber vermeden değişiklik yapma ve sözleşmeyi güncelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu siteyi kullanmadan evvel sözleşmenin en son halini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

Kullanıcı üyelerin, chefmustafa.net’in herkese açık alanlarına, özel mesaj alanlarına diğer üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz, küfür ve hakaret içeren içerikler yüklemeleri ve mesaj atmaları yasaktır. Bu yasağı ihlal eden aykırı üyeler, yönetim tarafından gerekçe bildirilmeksizin tek taraflı olarak üyelikten çıkarılabilir.

 

chefmustafa.net, kullanıcıdan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi, kullanıcıya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin, kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, neden göstermeden reddetme, engelleme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına her zaman sahiptir.

 

Kullanıcı tarafından chefmustafa.net’e dahil edilen içeriklerden chefmustafa.net’in hiç bir şekilde sorumluluğu yoktur.chefmustafa.net, ilkelerine ve mer’i hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu durumda hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmiştir.

 

Kullanıcının, chefmustafa.net’i gönderdiği içeriklerin kasten hatalı veya gerçeğe aykırı olması, chefmustafa.net’de sunulan hizmetleri kötü niyetli olarak kullandığının ve sözleşmeye aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, yönetim gerekli gördüğünde kullanıcının chefmustafa.net’i kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumda yönetimin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin chefmustafa.net’i kullanmasını engelleyecek, zorlaştıracak, veritabanlarını veya sunucuları bozacak ya da işlemez hale getirecek eylem ve işlemleri yapamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez. Ayrıca, burada sayılanlar örnek mahiyetinde olup, ctrlpanda.com’a zarar verecek hukuka aykırı sair her türlü davranışta bulunması da yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Aksi halde, yönetim tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve talep hakkı saklıdır.

 

Kullanıcı, chefmustafa.net sitesinde yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma dışında, gereğinden fazla manüel veya otomatik tıklama yapamaz. İşbu durumun tespiti halinde, yönetim tarafından kullanıcının siteye erişimi engellenecek ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaf, Türk Hukuku’na , Türkiye Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yargı yetkisine tabidir.

 

İşbu sözleşme hükümleri, sürekli güncellenecek olup, chefmustafa.net’e yeni özellikler eklendikçe, mevcut hükümleri değiştirilebilecektir. Değiştirilmiş sözleşme, siteye konulduğu an itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu konuda kullanıcılara ve üyelere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Kullanıcı, chefmustafa.net’e giriş yapmak veya ziyaret etmekle, sözleşmeyi okuduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Bu Yaziyi Paylaş :


Chef Mustafa